ENDOKRINOLOŠKI LABORATORIJI
Rad biologa u Endokrinološkim laboratorijima obuhvaća rad na  autoanalizatorima pri čemu se određuju hormoni štitnjače T3, T4, TSH, FT3, FT4,anti-TPO, anti-TG, i  paratireoideje PTH, steroidne hormoni: LH, FSH, Estradiol, Testosteron, Progesteron, DHEAS, SHBG, te hormoni prolaktin, kortizol, IGF1, IGFBP3, ACTH, Hormon rasta C-peptid i inzulin. Metodom RIA određuju se: aldosteron, renin, kortizol, 17 OHP i DHEA-S. Metodom HPLC određuje se adrenalin, noradrenalin, VMA, dopamin,te je od veljače 2014. Uvedena nova metoda određivanja metanefrina.
Također u laboratoriju kemičari rade analize prenatalne dijagnostike što uključuje određivanje HCG-beta, te određivanje rizika na  trisomije t21, t18 i oštećenja neuralne cijevi u prvom kao i u drugom tromjesečju trudnoće što uključuje analizu F- beta HCG, AFP i hormona PAPP-a. Analize se određuju na automatskim analizatorima te se rizici određuju korištenjem komercijalnih kompjuterskih programa za prenatalnu dijagnostiku.