Languages: English Croatian
Homepage
Tel : +385 1 3712 273; Fax : +385 1 3745 534
Upravna tijela
Početna  >  Upravna tijela
Upravna tijela Hrvatskog društva biologa u zdravstvu
Predsjednica
Izv.prof. dr.sc. Snježana Židovec Lepej
Adresa: Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 2825 625
E-mail: szidovec@gmail.com
Dopredsjednica
Dr.sc. Ana Livun
Adresa: Zavod za znanstvenoistraživačku djelatnost i translacijsku medicinu
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
E-mail: ana_livun@yahoo.com
Tajnica
Dr.sc. Leona Radmanić
Adresa: Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 2825 624
E-mail: leona.radmanic@gmail.com
Upravni odbor
dr.sc. Marija Zekušić, mag.biol.mol.
  Voditelj odjela za kontrolu kvalitete u transfuziji, staničnoj i tkivnoj terapiji
Zavod za transfuzijsku i regenerativnu medicinu
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice"
Vinogradska 29, 10 000 Zagreb
E-mail: zekusicm@yahoo.com
   
izv.prof.dr.sc. Feodora Stipoljev
  Citogenetski laboratorij
Klinika za ginekologiju i porodništvo
Klinička bolnica "Sveti Duh"
Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb
Tel: + 385 1 3712 273
E-mail: stipoljev@yahoo.hr
   
izv.prof.dr.sc. Ivan Šamija
  Odjel za laboratorijsku dijagnostiku bolesti štitnjače, endokrinološku, onkološku i imunološku dijagnostiku
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice"
Vinogradska 29, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 3787 616
E-mail: ivan.samija@kbcsm.hr
   
doc.dr.sc. Katarina Štingl Janković
  Zavod za tipizaciju tkiva
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 2367 287
   
dr.sc. Ana Klobučar
  Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
Mirogojska cesta 16, 10 000 Zagreb
E-mail: ana.klobucar@stampar.hr
   
dr.sc. Ana Vičić
  Citogenetski laboratorij
Klinika za ginekologiju i porodništvo
Klinička bolnica "Sveti Duh"
Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 3712 273
E-mail: vicic.ana@gmail.com
   
Galerija slika
Lokacija
Linkovi